Sen “Müstakilen var ve muhtar” iddiasında mısın? Yani “Sen Tanrı mısın?”

“Onlardan kim Muhakkak ki, ben dûniHi bir ilâhım’ derse, onu cehennem ile cezalandırırız. İşte zâlimleri böyle cezalandırırız.” (Enbiyâ-29) Cehennemlik kulların en önemli özelliğini Enbiyâ Sûresi’nden öğreniriz. Bu âyeti çok paylaştık, çünkü çok önemli! Bu âyet çok açık, çok net olduğu halde dünya hayatındaki esfele sâfiliyn idrak, insanın bakışını öyle yapmıştır ki bu kadar somut olan … Sen “Müstakilen var ve muhtar” iddiasında mısın? Yani “Sen Tanrı mısın?” yazısını okumaya devam et

Önce doğru “Âmentü Billâhi” tarifi, sonra bu imana uygun salih amel…

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İlk patlamadan itibaren, yani Allah’ın Fâtır ismiyle yararak patlatarak yaratmasından itibaren yaklaşık 14 milyar yıl geçti deniyor. Demek ki, o patlamaya göre bugün bir kişinin hücresinin yaşı 14 milyar yıllık. Üstünden 14 milyar yıl geçmiş, 14 milyar yıllık bir aşamadan sonra bu halde. Ama Kendinde Kendine … Önce doğru “Âmentü Billâhi” tarifi, sonra bu imana uygun salih amel… yazısını okumaya devam et

Allah’a kul olmak mecburiyettir ama Allah’a kulluk yapmak tercihle ilgilidir

“DûniHİ çağırdıklarınız da, muhakkak sizin emsaliniz kullardır.” (A’râf-194) DûniHİ algıyla Allah’ın dışı var zannedip bir şeylere “Müstakilen VAR ve Muhtar” etiket yapıştırsanız bile onlar müstakilen var ve muhtar değildir, hepsi sizin gibi kuldur. “Semâvat’ta ve Arz’da kim varsa, Rahmân’a ancak kul olarak gelir.” (Meryem-93) Daha önce okuduğumuz âyetler bizi Allah’a kulluk yapmaya davet eden, kulluk … Allah’a kul olmak mecburiyettir ama Allah’a kulluk yapmak tercihle ilgilidir yazısını okumaya devam et

Doğru îman eden ve o îmanına uygun amel yapanlara korku ve mahzunluk yoktur!

“Bilâkis o (Kur’ân), kendilerine ilim verilmiş olanların sadırlarında apaçık âyetlerdir. Âyetlerimizi ancak zâlimler bile bile inkâr eder.” (Ankebut-49) "Kendilerine ilim verilmiş olan tanımı için başlangıç çizgisi budur: Kendisine ilim verilen kişi “Allah’tan başka müstakilen VAR ve muhtar varlık yoktur” diyen ve buna şâhit olan kişidir" Kendilerine ilim verilenleri öğrenirsek âyeti anlamak daha kolaylaşacaktır. Kendilerine ilim … Doğru îman eden ve o îmanına uygun amel yapanlara korku ve mahzunluk yoktur! yazısını okumaya devam et

Rabbinize kulluk edin, belki takvâ sahibi olur, korunursunuz

“Ya Nâs (Ey, insanlar)! Sizi ve sizden öncekileri halk etmiş olan Rabbinize kulluk edin ki, belki takvâ sahibi olur, korunursunuz.” (Bakara-21) Allah’a kulluk etmekle şükredenlerden oluyorduk. Şimdi başka bir tanımla bize bir müjde var: Rabbinize kulluk edin, belki takvâ sahibi olur, korunursunuz. Âyetteki takvâyı biraz anlamaya, yani hayatımızda bir amele çevirmeye çalışalım. Takvâ başlı başına … Rabbinize kulluk edin, belki takvâ sahibi olur, korunursunuz yazısını okumaya devam et

Allah’a kulluk etmeye tâlib olan, âyet ve hadislere esfele safiliyn’i kuvvetlendirmeyecek, kelime-i tevhide uygun meallerle yaklaşmalı ve anlamalıdır

“(De ki; bu kitab), Allah’tan başkası (Müstakilen VAR sanıp o)na kulluk etmeyesiniz diye indirildi. Şüphesiz ki; ben, O’nun tarafından size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.” (Hûd-2) “Âyet ve hadis anlatımlarında dûniHİ algıyı kuvvetlendirecek kelime, cümle kullanmak çok tehlikelidir.” Meâllerde parantez içi böyle değildir veya yoktur. Çok önemli olduğu için devamlı söylüyoruz; kelimelere dikkat etmek … Allah’a kulluk etmeye tâlib olan, âyet ve hadislere esfele safiliyn’i kuvvetlendirmeyecek, kelime-i tevhide uygun meallerle yaklaşmalı ve anlamalıdır yazısını okumaya devam et

Sadece Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol

“Hâyır (dûniHİ düşünme)! Sadece Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol.” (Zümer-66) Billâhi algıda sabitlenmek aynı zamanda şükür halidir. “Hâyır” uyarısı Kur’ân’da sık gördüğümüz bir mânâdır. Meâller “Hâyır”ı yazar geçer, genellikle bir parantez açmaz. Açmışsa da “Öyle değil” yazıp geçer. Doğrudur, yani öyle değildir. Ama okuyan birisi biraz tefekkür etmek istese sorabilir: “Öyle değil” ne demek, … Sadece Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol yazısını okumaya devam et