Zikrullah; Allah’ı düşünmektir, Allah’ı hatırlamaktır, Billâhi algıyla ve Billâhi hayalle…

Ve Kur’ân’ı tertil üzere oku.” (Müzzemmil-4) “Tertil” kelimesi de Kur’ân’ı ders yapmakla ilgilidir. Geniş bir mânâsı olduğu için orijinalinin kullanılması yerinde olur ama “tertil” şunu demek istiyor: Tane tane oku. Kur’ân okuduğun zaman harflerini, kelimelerini tane tane oku, ne dediğini işit, anla, anlamaya çalış. Ve o anladığına bürün, vücudunun kimyasını o anladığınla oluştur, vücudun o … Zikrullah; Allah’ı düşünmektir, Allah’ı hatırlamaktır, Billâhi algıyla ve Billâhi hayalle… yazısını okumaya devam et

Kur’an’ı acele etmeden, sindirerek, hazmederek ders etmeliyiz…

“Biz onu, Kur’ân olarak, insanlara (acele etmeden, hazmetmelerine imkân tanıyarak) dura dura okuyasın diye (âyet, âyet; sure, sure) ayırdık ve onu peyderpey indirdik.” (İsrâ-106) Kur’ân’ın kısım kısım inme sebeplerinden birisi budur; acele etmeden öğrensinler diye. Âyetteki bu “acele” kelimesinin özelliğini detaylı göreceğiz. Acele etmeden öğrenmek, sindirerek bilgileri hazmederek öğrenmektir. Sindirmek, hazmetmek nedir? O bilgiyle hallenmektir, … Kur’an’ı acele etmeden, sindirerek, hazmederek ders etmeliyiz… yazısını okumaya devam et

Kur’ân’ı ders yapmak, Allah’a kulluk yapmanın önemli bir basamağıdır.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hayat tarzlarına göre iki ana grup var. Başka noktalara ulaştıkça mânâyı çoğaltacağız ama geldiğimiz noktada “İyyâKE na’budu” derken şu mânâda söylüyoruz: Allahım, biz Âmentü Billâhi ve Rasûlihi dedik ve ona göre hayat tarzı oluşturduk. Şimdi “BİZ”i zâhiri olarak biraz daha anlarız. Hayat tarzı dünya yaşantısında bir … Kur’ân’ı ders yapmak, Allah’a kulluk yapmanın önemli bir basamağıdır. yazısını okumaya devam et

Kulluk bir hayat tarzıdır.

“(De ki; bu kitab), Allah’tan başkası (müstakilen var sanıp ona) kulluk etmeyesiniz diye indirildi. Şüphesiz ki ben, O’nun tarafından size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.” (Hûd-2) Kur’ân’ın indirilme sebebini öğreniyoruz; Allah’a kulluk edesiniz diye! Âyet, insanın özellikle kulluk konusunda tercih yaptığının delillerindendir. Bu konudaki diğer âyetleri konu ilerledikçe göreceğiz. Bir tercih yapacaksınız, bu tercihi … Kulluk bir hayat tarzıdır. yazısını okumaya devam et

İslam’ın öğüdü; Allah’ın razı olduğu kul olmak!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم “İyyâKE na’budu VE iyyâKE nesta’iyn; yalnızca sana kulluk eder, yalnızca senden yardım dileriz.” Bu söylemdeki çoğulu anlamaya çalıştık, “BİZ” ne maksatla kullanılmış, neler anlamalıyız? “Yalnızca sana kulluk ederiz ya Rabbi” dediğimiz için, bizi Allah’a kulluk etmeye çağıran, bunu öğütleyen âyetleri gördük. Allah’a kul olmak ve Allah’a … İslam’ın öğüdü; Allah’ın razı olduğu kul olmak! yazısını okumaya devam et

Cennet için “iyi bir insan” mı, “iyi bir kul” mu?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah’a kulluk yapmanın önemini paylaştık, Allah’a kulluk yapmak ne demek, onu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bir soru oluşturacağız, o soruyu da anlayabilmemiz lazım. "Mesele iyi bir kul olmak mı, iyi bir insan olmak mı?" Soru bu! Mesele iyi bir kul olmak mı, iyi bir insan olmak mı? … Cennet için “iyi bir insan” mı, “iyi bir kul” mu? yazısını okumaya devam et

“Seyr-i sülûk’, nefs seyri” sürecinin sağlıklı sürdürebilmek önemli bir şey var; sığınış ve tövbe…

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Efendimiz (SAV) bize bir duâ öğretiyor: Allâhümme inniy eûzü bike en üşrike bike şey’en ve ene a’lem ve estağfiruke limâ lâ a’lem. İnneke entel allâmul ğuyûb. Allahım, bir şeyi bilerek sana ortak koşmaktan sana sığınırım, bilmeyerek yaptıklarım için de istiğfar ederim. Şüphesiz ki gaybı bilen sensin.” … “Seyr-i sülûk’, nefs seyri” sürecinin sağlıklı sürdürebilmek önemli bir şey var; sığınış ve tövbe… yazısını okumaya devam et