Bir Muhammedî ameli başkası yapamaz. Çünkü îman ve sâlih amel ancak ve ancak Muhammedî içindir…

Kur’ân bize bütün bunları Allah için, Allah’a, Allah’la ve dahi İllallah, illa Billah nasıl yaşayacağımızı öğretir. Bu cümlede ilk basamaktan nefs seyr-i süluğu ile ilgili ipucu var. Bütün bunlar Allah için, Allah’a, Allah’la ve dahi -ileride- İllallah, illa Billah olarak bunları nasıl yaşanırı bize Kur’ân öğretir ve öğütler. Ve bizden ister ki, sen O’ndan razı, … Bir Muhammedî ameli başkası yapamaz. Çünkü îman ve sâlih amel ancak ve ancak Muhammedî içindir… yazısını okumaya devam et

İyi insan ne yapar, iyi kul ne yapar?

Allah’a kulluk görevini yerine getirmeye gücü yettiğince gayret eden insan, birlikte yaşadığı insanlar arasında, kendisini ilgilendiren kişiler arasında ve kendisiyle ilgilenen insanlar tarafından kulluk görevinin tabiatı gereği emin ve iyi insan olarak bilinir. Ancak onun iyi insan olma çabası ve gayreti, hele de planı hiç yoktur. Gayreti ve planı Allah’ın razı olduğu bir kul olmaktır. … İyi insan ne yapar, iyi kul ne yapar? yazısını okumaya devam et

İyi insanın değerlendirmesini insanlar yapar, iyi kulun değerlendirmesini Allah yapar.

İyyâKE na’budu”yü hakkıyla yapabilmek için, demek ki, Kur’ân’ı ders etmek gerekiyor. Bu yüzden Kur’ân’ın ders yapılması ile ilgili öğütleri ve uyarıları paylaşmaya gayret ettik. “İyi bir insan mı, iyi bir kul mu?” diyerek başlamıştık. Kur’ân’ı ders yapınca kişi bu kapsamda fark eder ki insani ilişkiler dünya hayatı tecrübesiyle öğrenilir. Yani bir kişiyle olan ilişkilerinizi siz … İyi insanın değerlendirmesini insanlar yapar, iyi kulun değerlendirmesini Allah yapar. yazısını okumaya devam et

Kur’ân’ı tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa kalbleri üzerinde kilit mi var?

“Andolsun ki; (biz) sizin benzerlerinizi hep helak ettik. (Öğüt alıp) idrak eden yok mu?” (Kamer-51) “Zikredesiniz diye kolaylaştırdık.” Daima Allah’ı düşünesiniz, daima doğru davranasınız diye kolaylaştırdık. Bunu yapmayanları Kamer-51 uyarıyor: Sizin benzerlerinizi hep helak ettik, öğüt alıp idrak eden yok mu? Kur’ân’ı ders yapma hususunda Hz. Mûsa aleyhisselâm’ın kavminin uyarıldığını gördük. Hristiyanlar aynı şekilde uyarılıyor: … Kur’ân’ı tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa kalbleri üzerinde kilit mi var? yazısını okumaya devam et

Zikrullah; Allah’ı düşünmektir, Allah’ı hatırlamaktır, Billâhi algıyla ve Billâhi hayalle…

Ve Kur’ân’ı tertil üzere oku.” (Müzzemmil-4) “Tertil” kelimesi de Kur’ân’ı ders yapmakla ilgilidir. Geniş bir mânâsı olduğu için orijinalinin kullanılması yerinde olur ama “tertil” şunu demek istiyor: Tane tane oku. Kur’ân okuduğun zaman harflerini, kelimelerini tane tane oku, ne dediğini işit, anla, anlamaya çalış. Ve o anladığına bürün, vücudunun kimyasını o anladığınla oluştur, vücudun o … Zikrullah; Allah’ı düşünmektir, Allah’ı hatırlamaktır, Billâhi algıyla ve Billâhi hayalle… yazısını okumaya devam et

Kur’an’ı acele etmeden, sindirerek, hazmederek ders etmeliyiz…

“Biz onu, Kur’ân olarak, insanlara (acele etmeden, hazmetmelerine imkân tanıyarak) dura dura okuyasın diye (âyet, âyet; sure, sure) ayırdık ve onu peyderpey indirdik.” (İsrâ-106) Kur’ân’ın kısım kısım inme sebeplerinden birisi budur; acele etmeden öğrensinler diye. Âyetteki bu “acele” kelimesinin özelliğini detaylı göreceğiz. Acele etmeden öğrenmek, sindirerek bilgileri hazmederek öğrenmektir. Sindirmek, hazmetmek nedir? O bilgiyle hallenmektir, … Kur’an’ı acele etmeden, sindirerek, hazmederek ders etmeliyiz… yazısını okumaya devam et

Kur’ân’ı ders yapmak, Allah’a kulluk yapmanın önemli bir basamağıdır.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hayat tarzlarına göre iki ana grup var. Başka noktalara ulaştıkça mânâyı çoğaltacağız ama geldiğimiz noktada “İyyâKE na’budu” derken şu mânâda söylüyoruz: Allahım, biz Âmentü Billâhi ve Rasûlihi dedik ve ona göre hayat tarzı oluşturduk. Şimdi “BİZ”i zâhiri olarak biraz daha anlarız. Hayat tarzı dünya yaşantısında bir … Kur’ân’ı ders yapmak, Allah’a kulluk yapmanın önemli bir basamağıdır. yazısını okumaya devam et