29. Kelime-i Şehadet

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Şehadetimizin bizdeki manasını ve bilincini tâlib için çok önemli olduğuna kanaat getirerek, ilk paylaşımımızı 29. Sayfa olan “Kelime-i Şehadet” sayfası ile yapıyoruz, Biiznillah.

Rabbim hayrlı ve mübarek eyleyiver, kolaylaştırıver, gayretimizi arttırıver inşaAllah, Amin.

KMBT_C224e-20150416190138

Ey Talip Kardeşim! Kelime-i Şehadet senin için önemli, tesirli, ilerletici ve faziletli bir zikrullah ‘dır. Ancak, Kelime-i Şehadet’i ayet ve hadislerin öğrettiği bilinç ile beyan etmek ve bu bilinci ilmen yâkin, aynel yâkin ve hakkel yâkin ilerletmek gerekir.

Kelime-i Şehadet’i orijinal söylenişi ve aşağıdaki Türkçe açıklamasıyla birlikte zikretmek, vird edinmek dünya ve ahiret hayatını Billahi anlamda, biiznillah hızla onaracak ve yükseltecektir inşaAllah. Abdest almadan önce ve aldıktan sonra da okunması tavsiye edilir.

Eşhedü en lâ ilahe illallahû ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve rasûluhû!

Allah’ım; kesinlikle şehadet ederim ki: “Müstakilen VAR ve Muhtar” olan ancak sensin; Başka “Müstakilen VAR ve Muhtar” YOKTUR! Başka “Müstakilen VAR ve Muhtar” iddiaları yalandır, iftiradır, batıldır ve “YOK” hükmündedir. Yine kesinlikle şehadet ederim ki; Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz, Senin Kulun ve Resulündür.

Bilince katkı amacıyla bir açıklama;

Ancak bir ilah “müstakilen vardır ve muhtar”dır. Bu sebepten dolayı bilerek veya bilmeyerek “müstakilen vardır ve muhtar” iddiasında ve bu iddiaya uygun yaşantıda bulunanlar ilahlıklarını ilan etmiş olurlar ve bunlar Kur’an’a göre yalancıdır, iftira etmektedir, batıl ile meşguldür ve böyle kulların iddialarının sebebi duniHi algı olup “Yok” hükmündedir.

Allah için kullandığımız “VAR” kelimesi, insanların aralarında konuşurken kullandıkları “var” kelimesi ile aynı anlamda değildir.

Allah için kullandığımız “VAR”, Ehad’dır ve Samed’dir; dışı yoktur, zıddı yoktur; yaratandır.

İnsanların aralarında konuşurken kullandıkları “var” ise, Ehad ve Samed değildir; dışı vardır, zıddı vardır, yaratılmıştır, bir KUL’dur.

Aynı şey “YOK” kelimesi için de geçerlidir. (Başka müstakilen var ve muhtar yoktur derken kullandığımız “YOK” bir varın zıddı değildir.

Alâ Hazihiş-Şehadeti Nahya ve Aleyhâ Nemûtû ve Aleyhâ Nûb’asu İNŞAALLAH (Amin)

Mustafa Yılmaz Dündar

29. Kelime-i Şehadet PDF