“Sabır ve salât ile yardım isteyin. Muhakkak ki; bu, huşû’ edenlerden başkasına ağır gelir.”

Dua ederken ki halimiz önemlidir. Halimizi onarabilmek için yine Kur’ân’dan ilgili âyetlerle ders yapalım. “De ki: Eğer duanız olmasa Rabbim size önem vermez..” (Furkân-77) “Ey îman edenler, sabır ve salât ile yardım dileyin. Muhakkak ki; Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara-153) Kur’ân’ın bize tavsiye ettiği “SABIR”; Özellikle Asr Sûresi’nde “Onlar Hakkı ve sabrı tavsiye ederler” âyetinden öğrendiğimiz … “Sabır ve salât ile yardım isteyin. Muhakkak ki; bu, huşû’ edenlerden başkasına ağır gelir.” yazısını okumaya devam et

Allah’ın lütfuna tâlib olarak istemek…

İnfak üzere bir hayat tarzı müthiş bir şeydir. Hayat tarzımızın infak üzere olması ne demektir, hayat tarzı nasıl infak üzere olur, ne infak edilir, göreceğiz inşâAllah. “İyyâKE na’budü ve İyyâKE nestaiyn”i hakkıyla söylemek ve onu hayat tarzı haline getirmek için anlamaya, o konudaki bilgi ve idrakımızı yükseltmeye gayret ediyoruz. İsteme konusunda uyarıcı âyet ve hadisle … Allah’ın lütfuna tâlib olarak istemek… yazısını okumaya devam et

Kul ihtiyacı olan ve isteyendir, Allah verendir…

Şimdi, kurtuluşa dair bir bilgi paylaşacağız. Kurtuluş dediğimiz zaman biliyoruz ki kastımız Allah’ın râzı olduğu bir kul olarak, O’nun lütfûyla, ikrâmıyla cennetine dâhil olabilmek. İşte bunun kısa yollarından birisi, kulun ihtiyâcı olan ve isteyen özelliğiyle ilgilidir, “İyyaKE nesta’iyn” ile ilgili bir haldir. Şöyle ki: İhtiyâcı olan ve isteyen olması insan için bir sonuçtur. Çok kısa … Kul ihtiyacı olan ve isteyendir, Allah verendir… yazısını okumaya devam et

Kur’an inanana nazikçe öğretiyor; Allah’ın rahmetini umanlardan olunuz…

Bu paylaştığımız konulardan mahrum insanlar vardır. Sayıları inananlardan, doğru inananlardan çok çok fazladır. Ankebût Sûresi 23. âyet bu konudadır: Allah’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr edenler (var ya); işte onlar rahmetimden ümidi kesmişlerdir. Ve işte onlar için eliym bir azab vardır. ( Ankebût-23) Kur’ân âyetleri, Âmentü Billâhi demiş ve sâlih amelle meşgul olana o kadar … Kur’an inanana nazikçe öğretiyor; Allah’ın rahmetini umanlardan olunuz… yazısını okumaya devam et

Siz Allah’ın fakirlerisiniz ve Allah merhameti kulları için kendine farz kıldı…

“Ey insanlar! Siz Allah’a fakirlersiniz. Allah ise Ğaniyyül Hamiyd’dir.” (Fâtır-15) “Sizin indinizdekiler tükenir, Allah’ın indindeki ise bâkîdir.” (Nahl-96) “İyyâKE na’budu VE iyyâKE nesta’iyn” idrakımızın kuvvetlenmesine destek verecek bu iki ayeti birlikte ders yapalım. Fâtır Suresi, “Ey insanlar, siz Allah’a fakirlersiniz” derken yalnız inananların değil, tüm insanların bir özelliğini söylüyor. Tüm insanlara; ey insanlar, siz Allah’a … Siz Allah’ın fakirlerisiniz ve Allah merhameti kulları için kendine farz kıldı… yazısını okumaya devam et