Kur’an’ı acele etmeden, sindirerek, hazmederek ders etmeliyiz…

“Biz onu, Kur’ân olarak, insanlara (acele etmeden, hazmetmelerine imkân tanıyarak) dura dura okuyasın diye (âyet, âyet; sure, sure) ayırdık ve onu peyderpey indirdik.” (İsrâ-106) Kur’ân’ın kısım kısım inme sebeplerinden birisi budur; acele etmeden öğrensinler diye. Âyetteki bu “acele” kelimesinin özelliğini detaylı göreceğiz. Acele etmeden öğrenmek, sindirerek bilgileri hazmederek öğrenmektir. Sindirmek, hazmetmek nedir? O bilgiyle hallenmektir, … Kur’an’ı acele etmeden, sindirerek, hazmederek ders etmeliyiz… yazısını okumaya devam et