Doğru îman eden ve o îmanına uygun amel yapanlara korku ve mahzunluk yoktur!

“Bilâkis o (Kur’ân), kendilerine ilim verilmiş olanların sadırlarında apaçık âyetlerdir. Âyetlerimizi ancak zâlimler bile bile inkâr eder.” (Ankebut-49) "Kendilerine ilim verilmiş olan tanımı için başlangıç çizgisi budur: Kendisine ilim verilen kişi “Allah’tan başka müstakilen VAR ve muhtar varlık yoktur” diyen ve buna şâhit olan kişidir" Kendilerine ilim verilenleri öğrenirsek âyeti anlamak daha kolaylaşacaktır. Kendilerine ilim … Doğru îman eden ve o îmanına uygun amel yapanlara korku ve mahzunluk yoktur! yazısını okumaya devam et

Rabbinize kulluk edin, belki takvâ sahibi olur, korunursunuz

“Ya Nâs (Ey, insanlar)! Sizi ve sizden öncekileri halk etmiş olan Rabbinize kulluk edin ki, belki takvâ sahibi olur, korunursunuz.” (Bakara-21) Allah’a kulluk etmekle şükredenlerden oluyorduk. Şimdi başka bir tanımla bize bir müjde var: Rabbinize kulluk edin, belki takvâ sahibi olur, korunursunuz. Âyetteki takvâyı biraz anlamaya, yani hayatımızda bir amele çevirmeye çalışalım. Takvâ başlı başına … Rabbinize kulluk edin, belki takvâ sahibi olur, korunursunuz yazısını okumaya devam et

Allah’a kulluk etmeye tâlib olan, âyet ve hadislere esfele safiliyn’i kuvvetlendirmeyecek, kelime-i tevhide uygun meallerle yaklaşmalı ve anlamalıdır

“(De ki; bu kitab), Allah’tan başkası (Müstakilen VAR sanıp o)na kulluk etmeyesiniz diye indirildi. Şüphesiz ki; ben, O’nun tarafından size (gönderilmiş) bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.” (Hûd-2) “Âyet ve hadis anlatımlarında dûniHİ algıyı kuvvetlendirecek kelime, cümle kullanmak çok tehlikelidir.” Meâllerde parantez içi böyle değildir veya yoktur. Çok önemli olduğu için devamlı söylüyoruz; kelimelere dikkat etmek … Allah’a kulluk etmeye tâlib olan, âyet ve hadislere esfele safiliyn’i kuvvetlendirmeyecek, kelime-i tevhide uygun meallerle yaklaşmalı ve anlamalıdır yazısını okumaya devam et