Burada da anahtar kelimemiz, “Mütekebbir”…

Anahtar kelimemize geldik. Hatırlayın, “İyyâKE na’budu” kısmını işlerken de anahtar kelime “Mütekebbir” idi. Anahtar kelimeye gelip demiştik ki; ancak mütekebbir olanlar “İyyâKE na’budu” demezler, yani Allah’a kulluk etmezler, kulluk yapmayı tercih etmezler. Yine aynı. “İyyâKE nesta’iyn” kısmında da bu âyet bize aynı anahtar kelimeyi verdi: Rabbiniz dedi ki, bana duâ edin size icabet edeyim. Muhakkak … Burada da anahtar kelimemiz, “Mütekebbir”… yazısını okumaya devam et

“Sabır ve salât ile yardım isteyin. Muhakkak ki; bu, huşû’ edenlerden başkasına ağır gelir.”

Dua ederken ki halimiz önemlidir. Halimizi onarabilmek için yine Kur’ân’dan ilgili âyetlerle ders yapalım. “De ki: Eğer duanız olmasa Rabbim size önem vermez..” (Furkân-77) “Ey îman edenler, sabır ve salât ile yardım dileyin. Muhakkak ki; Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara-153) Kur’ân’ın bize tavsiye ettiği “SABIR”; Özellikle Asr Sûresi’nde “Onlar Hakkı ve sabrı tavsiye ederler” âyetinden öğrendiğimiz … “Sabır ve salât ile yardım isteyin. Muhakkak ki; bu, huşû’ edenlerden başkasına ağır gelir.” yazısını okumaya devam et

Allah’ın lütfuna tâlib olarak istemek…

İnfak üzere bir hayat tarzı müthiş bir şeydir. Hayat tarzımızın infak üzere olması ne demektir, hayat tarzı nasıl infak üzere olur, ne infak edilir, göreceğiz inşâAllah. “İyyâKE na’budü ve İyyâKE nestaiyn”i hakkıyla söylemek ve onu hayat tarzı haline getirmek için anlamaya, o konudaki bilgi ve idrakımızı yükseltmeye gayret ediyoruz. İsteme konusunda uyarıcı âyet ve hadisle … Allah’ın lütfuna tâlib olarak istemek… yazısını okumaya devam et

Kul ihtiyacı olan ve isteyendir, Allah verendir…

Şimdi, kurtuluşa dair bir bilgi paylaşacağız. Kurtuluş dediğimiz zaman biliyoruz ki kastımız Allah’ın râzı olduğu bir kul olarak, O’nun lütfûyla, ikrâmıyla cennetine dâhil olabilmek. İşte bunun kısa yollarından birisi, kulun ihtiyâcı olan ve isteyen özelliğiyle ilgilidir, “İyyaKE nesta’iyn” ile ilgili bir haldir. Şöyle ki: İhtiyâcı olan ve isteyen olması insan için bir sonuçtur. Çok kısa … Kul ihtiyacı olan ve isteyendir, Allah verendir… yazısını okumaya devam et

Kur’an inanana nazikçe öğretiyor; Allah’ın rahmetini umanlardan olunuz…

Bu paylaştığımız konulardan mahrum insanlar vardır. Sayıları inananlardan, doğru inananlardan çok çok fazladır. Ankebût Sûresi 23. âyet bu konudadır: Allah’ın âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr edenler (var ya); işte onlar rahmetimden ümidi kesmişlerdir. Ve işte onlar için eliym bir azab vardır. ( Ankebût-23) Kur’ân âyetleri, Âmentü Billâhi demiş ve sâlih amelle meşgul olana o kadar … Kur’an inanana nazikçe öğretiyor; Allah’ın rahmetini umanlardan olunuz… yazısını okumaya devam et

Siz Allah’ın fakirlerisiniz ve Allah merhameti kulları için kendine farz kıldı…

“Ey insanlar! Siz Allah’a fakirlersiniz. Allah ise Ğaniyyül Hamiyd’dir.” (Fâtır-15) “Sizin indinizdekiler tükenir, Allah’ın indindeki ise bâkîdir.” (Nahl-96) “İyyâKE na’budu VE iyyâKE nesta’iyn” idrakımızın kuvvetlenmesine destek verecek bu iki ayeti birlikte ders yapalım. Fâtır Suresi, “Ey insanlar, siz Allah’a fakirlersiniz” derken yalnız inananların değil, tüm insanların bir özelliğini söylüyor. Tüm insanlara; ey insanlar, siz Allah’a … Siz Allah’ın fakirlerisiniz ve Allah merhameti kulları için kendine farz kıldı… yazısını okumaya devam et

ORUÇ! Allah’a verdiğimiz, unuttuğumuz sözün, hatırlanma antremanı…

“Meryemoğlu Mesih ancak bir rasûldür. O’ndan önce de rasûller gelip geçti. O’nun anası Sıddıyka’dır. İkisi de yemek yerlerdi. Âyetleri onlara nasıl açıkladığımıza bir bak! Sonra bak (yine de) nasıl (Hakk’tan) yüz çeviriyorlar.” (Mâide-75) Âyet yine bize Rasûl mertebesinden ders veriyor, sıkıntıları yüklenmişlerden ders veriyor. Bu sefer ders olarak gördüğümüz Rasûl Efendimiz Hz. Îsâ aleyhisselam farklı … ORUÇ! Allah’a verdiğimiz, unuttuğumuz sözün, hatırlanma antremanı… yazısını okumaya devam et

Tâlib’e “İyyâKE na’budu VE iyyâKE nesta’iyn” önemini kısaca tekrar hatırlatmak için…

“İyyakE nesta’iyn”i anlamaya çalışıyoruz. İlk mânâ olarak; “Allahım sadece SENden isteriz, ancak SENden isteriz” diyoruz. Bir ilerisi, “SENden isteriz”dir. Daha ilerisi “İsteriz” der kalır. O noktada zihninizden alternatifler öyle silinmiştir ki, “SENden isteriz” meâli bile size alternatifli gibi gelir. Kelime orada geçer ama sizin için o mânâda geçmez. Ne manada geçer biliyor musunuz? Muhabbet mânâsında … Tâlib’e “İyyâKE na’budu VE iyyâKE nesta’iyn” önemini kısaca tekrar hatırlatmak için… yazısını okumaya devam et

Karıştırılmaması gereken iki şey; “İstemek” ve “Dua”…

İki şeyi de karıştırmamak lazım ki günümüzde müslümanlar karıştırmaya başladı. Çünkü iletişimin kuvvetli olması fayda sağladığı gibi sakıncaları da beraberinde taşımaktadır. Aslında herşey öyle zıddıyla yaratıldığı için, siz bir şeyi yaratıldığı amaçlardan hangisi için kullandığınıza bakın, olayı görmeniz kolaylaşır. İki amacı da olacağı için, yaratılmış şeyleri suçlamak yanlış olur. Siz Nisâ-79 gereği kendinize bakın. O … Karıştırılmaması gereken iki şey; “İstemek” ve “Dua”… yazısını okumaya devam et

Daima Allah’tan isteyerek sebeplere müracaat etmek…

Kişi bu anlatılanlardan çekindi, korktu, “Ya Rabbi İyyâKE na’budu VE iyyaKE nesta’iyn” dedi. Dışarı çıktığında, yaşantısında bir kuldan bir şey istemeyecek mi, istemeyecek miyiz? Bir veliyullah tanıyorsam ona bir derdimi söyleyip bir şey istemeyecek miyim? Şurada bir mübarek kişinin yattığını biliyorum, gidip orada bir dua etmeyecek miyim? Bir iki örnekle bu manayı çözelim, bu çok … Daima Allah’tan isteyerek sebeplere müracaat etmek… yazısını okumaya devam et